GPHV PN 1/13

Descripció: Servei de manteniment d’Electromedicina, Radiologia, Revisions de baixa tensió a quiròfans i sales especials i gestió del software de manteniment al Pius Hospital de Valls
Import: 197.800 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 18/10/2013 14:00h
Apertura pública:

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres C :

Entitat: Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

Domicili:  Pl. Sant Francesc, 1

Localitat i codi postal:  Valls 43800

Data: 5 de novembre de 2013

Hora: 12 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

En el documents "Altres" penjat amb data 8/10/2013 consta de l'Annex 2.

 

NOTA IMPORTANT:

 

Degut a un error de tipus tipogràfic es comunica un canvi en la Mesa de Contractació. El Sr. Joan París, Coordinador Econòmic, Fundació Vilaniu deixa d'ocupar el càrrec de Vocal per ocupar el càrrec de Secretari en substitució de la persona designada com Interventor - Ajuntament de Valls

 

 

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 10:32h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 10:33h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 10:36h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 10:37h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/10/2013 11:34h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/10/2013 09:43h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2014 11:38h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2014 14:46h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:20h
 
Eines personals