GPVH 2/2015

Descripció: Contractació d’auditors per realitzar l’auditoria anual de Gestió Pius Hospital de Valls, S.A.M.
Import: 36.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 18/09/2015 14:00h
Apertura pública:

NOTA IMPORTANT:

 

Obertura del sobre núm. 3 "oferta econòmica"

data: 15 d'octubre de 2015

hora: 12 hores

lloc: Sala de juntes de Gerència. Pl. de Sant Francesc, 1 Valls

 


Plec general Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/09/2015 12:19h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/09/2015 12:19h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/09/2015 12:20h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2016 10:28h
 
Eines personals