F11-0004IIC

Descripció: Servei de arrays de proteïnes per al garbellat per alt rendiment d'anticossos IgG enfront de ≥1000 antígens del proteoma de Plasmodium falciparum en petits volums de mostres de sèrum recollides en nens de Moçambic exposats a la malària per Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Import: 80.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 31/05/2011 14:00h

Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2011 13:08h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2011 13:10h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2011 13:10h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2011 13:11h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2011 13:12h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2011 13:12h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/06/2011 07:17h
 
Eines personals