HCSB 2/12

Descripció: Subministrament d'equipaments del laboratori i reactius per l'Hospital Comarcal Sant Bernabé
Import: 962.800 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 01/10/2012 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 10 d'octubre de 2012 a les 12.30 hores

 

NOTA IMPORTANT

 
Els imports que apareixen al plec tècnic corresponen tots a preus SENSE IVA, tal i com figura al quadre de característiques tècniques. On figura import amb "IVA inclòs" hauria de dir "IVA no inclòs".

 

NOTA IMPORTANT

 
L'arxiu "Comunicacions" de data 29 d'agost de 2012 és un document on es poden trobar consultes i les seves corresponents respostes.
 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 14/9/2012 consta dels dubtes i respostes corresponents a l'expedient.
 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/9/2012 consta de la Resolució d'Ampliació de Termini, Presentació d'Ofertes, Obertura Técnica i Obertura Económica

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" penjats amb data 24/10/2012 consta  la Esmena de documentació per part de les empreses Belle Diagnòstic,SL i Diagnòstica Stago,SLU
 

NOTA IMPORTANT:

“CONVOCATÒRIA de la mesa del contracte de subministrament d’equipaments de laboratori i reactius per l’Hospital Comarcal Sant Bernabé (Expedient HCSB 02/12).

 La mesa del contracte referenciat, reunida el dia 23 d’octubre de 2012, després de la comprovació del contingut dels sobres A de les pliques presentades, que contenen la documentació administrativa, va acordar concedir tres dies per a l’esmena de les deficiències als licitadors que van presentar pliques amb deficiències esmenables. Així mateix, la mesa va acordar constituir-se novament un cop passat aquest termini, el dia 29 d’octubre de 2012 a les 12:00 hores, per a continuar amb la licitació.

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 23 de novembre de 2012 a les 12.30 hores

 

NOTA IMPORTANT

En els 2 documents "Altres" penjats amb data 31/10/2012 consten les actes d'obertura dels sobre A i B.

 

NOTA IMPORTANT

En el  documents "Comunicacions" penjats amb data 17/1/2013 consta de l'informe de valoració


Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:17h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:18h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:19h
Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:20h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:20h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/08/2012 07:00h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/08/2012 11:53h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/09/2012 12:12h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2012 11:57h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/10/2012 08:04h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/10/2012 08:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/10/2012 06:32h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/10/2012 06:35h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/10/2012 11:50h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/10/2012 11:51h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/01/2013 15:17h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/01/2013 11:19h
La importància del lideratge en la qualitat omple l'última sessió tècnica del CSC
El director de Persones, Qualitat i Processos de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Àngel Vidal, ...  >> més
Acord per assolir el Conveni de la sanitat concertada
El plantejament patronal de destinar els recursos de l’increment de tarifes a la recuperació ...  >> més
21/05/15: Lideratge en qualitat per assolir bons resultats
Dijous dia 21 de maig tindrà lloc la sessió Lideratge en qualitat per assolir bons resultats. La ...  >> més
 
Eines personals