Hospital Sant Joan de Déu (HSJD)

NOTA IMPORTANT Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor. Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic

HSJD 2/15

Descripció: Realització de les obres d’urbanització d’alguns carrers de l’entorn de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.
Import: 600.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 14/10/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Hospital Sant Joan de Déu - Carrer Sant Joan de Déu, 2  08950 Esplugues de LLobregat -

Data: 29 d'octubre a les 11.00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Hospital Sant Joan de Déu - Carrer Sant Joan de Déu, 2  08950 Esplugues de LLobregat - Sala Paidhos (Planta 3a. de l'Edifici Infantil, davant del despatx de Gerència)

Data: 23 de novembre de 2015 a les 11.00 hores

 

NOTA IMPORTANT

El document "Comunicacions de data 13 d'octubre de 2015 correspon als dubtes i respostes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT

El document "Comunicacions de data 2 d'octubre de 2015 correspon a la resolució de modificació de presentació d'ofertes i apertura pública dels sobres B.

 

NOTA IMPORTANT

Es convoca una nova visita a les instal·lacions de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el proper Dimarts, 6 d'octubre de 2015 a les 10.00 hores

Punt de trobada: Plaça principal de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

No s'ha de confirmar la visita 

  

 NOTA IMPORTANT

Degut a les diferents consultes respecte del  Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques, així com de la manca de temps per preparar les seves proposicions.

A fi que tots els licitadors interessats puguin formular en temps i forma les seves ofertes és voluntat de l’òrgan de contractació de l’Hospital Sant Joan de Déu prorrogar el termini de presentació d’ofertes així com el de l’obertura dels sobres B.

S'amplia el termini de presentació d’ofertes i conseqüentment modificar el termini assenyalat per a l’obertura tècnica del sobre B:

- Presentació d’ofertes: en comptes del 5 d’octubre serà el 14 d’octubre de 2015, a la mateixa hora.

- Obertura tècnica dels sobres B: en comptes del 22 d’octubre serà el 29 d’octubre de 2015, a les 11:00 hores.

 

NOTA IMPORTANT

El document "Altres documents" de data 30 de setembre de 2015 correspon a consultes dels licitadors i les corresponents respostes.

 


NOTA IMPORTANT

Es convoca una nova visita a les instal·lacions de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el proper Dimecres 30 de setembre de 2015 a les 13.00 hores

Punt de trobada: Plaça principal de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

No s'ha de confirmar la visita 

 

NOTA IMPORTANT

El projecte executiu en suport informàtic (CD) es podrà recollir al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. Telèfon 93 253 18 22. El seu cost serà de 5 euros.

NOTA IMPORTANT:

Visita a les instal.lacions dia 28/09/2015 a les 10:00 hores

Punt de trobada:  Entrada de l'Hospital Infantil

Persona de Contacte: Sr. Jordi Balagueró

NOTA IMPORTANT

En l'arxiu Altres Documents de data 28 de setembre de 2015 es troba en un arxiu comprimit (.RAR), el format d'oferta tècnica en els formats Excel, BC3 i TCQ. La oferta tècnica es pot presentar en qualsevol d'aquests formats.


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2015 11:40h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2015 11:41h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2015 11:41h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2015 11:42h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2015 11:42h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2015 11:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2015 11:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/09/2015 11:15h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/09/2015 06:31h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/10/2015 11:53h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/10/2015 14:32h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/12/2015 13:08h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/01/2016 07:17h

HSJD 1/15

Descripció: Realització de les obres de la unificació de la UCA i UCOI en planta 2ª edifici Maternitat per l’Hospital Sant Joan de Déu- Esplugues
Import: 2.100.186,85 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 03/06/2015 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Hospital Sant Joan de Déu - Carrer Sant Joan de Déu, 2  08950 Esplugues de LLobregat -

Data: 19 de juny a les 11.00 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Hospital Sant Joan de Déu - Carrer Sant Joan de Déu, 2  08950 Esplugues de LLobregat -

Data: 2 de juliol a les 11.00 hores

 

 

 

NOTA IMPORTANT

El document "Altres documents" de data 2 de juny de 2015 correspon a consultes i les corresponents respostes dels licitadors.

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 28 de maig de 2015 correspon a una Resolució de correcció d'errors.

 

NOTA IMPORTANT

En data 27 de maig de 2015 s'ha substituit l'arxiu "Models" per una versió nova amb la correcció del Model F: Declaració de Normes de Prevenció de Riscos Laborals

  

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 21 de maig de 2015 correspon a una Resolució de correcció d'errors.

 

NOTA IMPORTANT

El projecte executiu en suport informàtic (CD) es podrà recollir al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. Telèfon 93 253 18 22. El seu cost serà de 5 euros.


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/05/2015 07:44h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/05/2015 07:44h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/05/2015 07:45h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/05/2015 07:47h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/05/2015 07:48h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/05/2015 10:52h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2015 10:30h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/05/2015 14:26h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/06/2015 08:42h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/07/2015 12:54h

HSJD 4/12

Descripció: Subministrament de bombes d’infusió per a l’ampliació de les urgències i consultes externes de l’Hospital materno infantil de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat, Barcelona.
Import: 84.007,40 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 27/04/2012 14:00h
Apertura pública:
  • Obertura pública de les ofertes del sobres B:

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 14 de maig de 2012

Hora: 11,00 hores

 

NOTA IMPORTANT

 

Us informen que   l’import de l’Iva hi havia un error i passa del 18% al 8% que d’Iva que es l’import  correcte.

 

En el documents “Altres” penjats el 16/04/2012 conta d’un annex amb aquesta modificació de l’Iva.

 

  • En el document “Comunicacions” corresponent al dia 19/04/2012 consta un arxiu de consultes i respostes.

NOTA IMPORTANT

  • Obertura pública de les ofertes del sobres C:

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 4 de juny de 2012

Hora: 10:30 hores

NOTA IMPORTANT CAMBI DE LLOC D’OBERTURA SOBRE C

 

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, ( Sala Nexus -planta 3  Edifici Docent)

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 4 de juny de 2012

Hora: 10:30 hores

 


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2012 06:54h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2012 06:55h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2012 06:56h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2012 06:58h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2012 06:59h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2012 07:00h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2012 07:51h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/04/2012 14:04h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/04/2012 15:04h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/06/2012 13:00h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/07/2012 07:39h

HSJD 3/12

Descripció: Subministrament de l’equipament pel laboratori i sales blanques per a l’ampliació de les urgències i consultes externes de l’Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat, Barcelona.
Import: 386.652,04 € euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 16/05/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres B:

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 4 de juny de 2012

Hora: 11,30 hores

 

 NOTA IMPORTANT:

 En el documents "Comunicació" penjat el dia 16/4/2012 constan les consultes plantejades

 NOTA IMPORTANT:

 En el documents "Plànols" penjat el dia 17/4/2012 constan dels plànols en format CAD

 

Visita a l’Obra Expedient HSJD 3/12

 

Edifici Docent de l’Hospital Sant Joan de Deu

carrer Santa Rosa nº 39 – 57.

Esplugues de Llobregat

 

Dia: 2 de maig del 2012  Hora : 10:00h

 

Confirma Assistència  al Telèfon   93 253 18 22

En el documents "Comunicació" penjat el dia 23/4/2012 constan les consultes plantejades

En el documents "Comunicació" penjat el dia 24/4/2012 constan les consultes plantejades

NOTA IMPORTANT

En els documents “fitxes Tècniques” penjat el dia 25/4/2012 consta de les Fitxes modificades i de la modificació del nom d’un equip en la relació dels lots.

 

 NOTA IMPORTANT:

 En el documents "Comunicació" penjat el dia 26/4/2012 constan les consultes plantejades

 

 NOTA IMPORTANT:

 En el documents "Comunicació" penjat el dia 27/4/2012 constan les consultes plantejades

 NOTA IMPORTANT:

 En el documents "Comunicació" penjat el dia 30/4/2012 constan les consultes plantejades

 NOTA IMPORTANT:

 En el documents "Comunicació" penjat el dia 7/5/2012 constan les consultes plantejades

NOTA IMPORTANT:

 En el documents "Comunicació" penjat el dia 8/5/2012 constan les consultes plantejades

NOTA IMPORTANT:

 En el documents "Comunicació" penjat el dia 15/5/2012 constan les consultes plantejades

NOTA IMPORTANT CAMBI DE LLOC D’OBERTURA SOBRE B

 

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, ( Sala Nexus -planta 3  Edifici Docent)

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 4 de juny de 2012

Hora: 11:30 hores

 

Obertura pública de les ofertes del sobres C (Económic):

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 31 de juliol de 2012

Hora: 11:00 hores    Lloc:  Sala Sant Jordi.


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 07:00h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 07:01h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 07:05h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 07:05h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 07:06h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 07:07h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 07:08h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 12:39h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2012 12:40h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/04/2012 14:23h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2012 14:15h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/04/2012 13:49h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/04/2012 13:48h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/04/2012 08:01h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/04/2012 14:05h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/04/2012 10:42h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/05/2012 14:23h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/05/2012 13:58h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/05/2012 14:18h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/05/2012 07:40h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/09/2012 11:55h

HSJD 2/12

Descripció: Subministrament del sistema de senyalització de l’edifici d’ampliació de les urgències i consultes externes de l’Hospital materno infantil de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat, Barcelona.
Import: 53.776,00 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 10/04/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres B :

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 25 d’abril de 2012

Hora: 11:00 hores

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat el dia 28/3/2012 consta d'un Annex.

NOTA IMPORTANT:

 En el document "Comunicacions" penjat el dia 28/3/2012 consta dels Dubtes i Respostes.

NOTA IMPORTANT:

Us informen que el dia 4 d’abril del 2012 a les 11hores davant d’informació,  hi haurà una visita guiada per l’Hospital Sant Joan de Déu, referent a l ‘expedient HSJD 2/12 de senyalèctica.

                     NOTA IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes del sobres C :

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 4 de juny del 2012 Hora: 11:00 hores

NOTA IMPORTANT CAMBI DE LLOC D’OBERTURA SOBRE C

 

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, ( Sala Nexus -planta 3  Edifici Docent)

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 4 de juny de 2012

Hora: 11:00 hores

 


Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 07:45h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 07:46h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 07:48h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 07:49h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 07:50h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 07:51h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/03/2012 14:28h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/03/2012 13:48h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/03/2012 14:46h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/06/2012 07:25h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/07/2012 07:38h

HSJD 1/12

Descripció: Subministrament e instal•lació d’equipament d’electromedicina i logística hospitalària per a l’ampliació de les urgències i consultes externes de l’Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat, Barcelona
Import: 442.687,72
Data límit de presentació d'ofertes: 10/04/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes del sobres B

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 27 d’abril de 2012

Hora: 12,30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 7/3/2012 consten de les consultes plantejades.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 13/3/2012 consten de les consultes plantejades.

 

NOTA IMPORTANT:

                                     MODIFICACIÓ dels LOTS 712 i 715

En el document "Comunicacions" penjat el dia 19/3/2012 consten de la modificació dels lots i les noves Fitxes tècniques.

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 20/3/2012 consten de les consultes plantejades.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 21/3/2012 consten de les consultes plantejades.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 22/3/2012 consten de les consultes plantejades.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Fitxes" penjat el dia 30/3/2012 consten de la modificació de la Fitxa del Lot 724.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 2/4/2012 consten de les consultes plantejades.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 3/4/2012 consten de les consultes plantejades.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 4/4/2012 consten de les consultes plantejades.

NOTA IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes del sobres C

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 4 de juny de 2012

Hora: 12 hores 

NOTA IMPORTANT CAMBI DE LLOC D’OBERTURA SOBRE C

 

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, ( Sala Nexus -planta 3  Edifici Docent)

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 4 de juny de 2012

Hora: 10:30 hores

 

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat el dia 29/6/2012 consta la Resolució de subsanació de l'adjudicaicó.

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/03/2012 14:54h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/03/2012 14:56h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/03/2012 15:08h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/03/2012 15:09h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/03/2012 15:11h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/03/2012 15:12h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/03/2012 08:57h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/03/2012 07:49h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/03/2012 08:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/03/2012 15:45h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2012 15:08h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/03/2012 15:34h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/03/2012 15:01h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/03/2012 15:29h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/03/2012 15:08h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/03/2012 11:10h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/04/2012 14:09h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2012 10:54h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/04/2012 15:39h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/06/2012 12:39h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/06/2012 06:35h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/08/2012 07:42h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/08/2012 08:03h

Localització del centre

Adreça: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat
Telèfon: 93 253 21 00
Fax: 93 203 39 59

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals