Hospital Sant Joan de Déu (HSJD)

NOTA IMPORTANT Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor. Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic

HSJD 3/11

Descripció: Subministrament i instal.lació de mobiliari clínic per a l’ampliació de les urgències i consultes externes de l’Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat
Import: 397.303,30 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 08/02/2012 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

LLoc: Hospital Sant Joan de Déu - Carrer Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de LLobregat

Data: 24 de febrer del 2012 a les 12.30 hores

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

LLoc: Hospital Sant Joan de Déu - Carrer Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de LLobregat

Data: 4 de maig del 2012 a les 12.45 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 13/01/2012 consta dels dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 13/01/2012 consta dels dubtes plantejats.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres Documents" penjat amb data 17/01/2012 consta els aclariments de les mides de carro .

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 17/01/2012 consta dels dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 20/01/2012 consta dels dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 23/01/2012 consta dels dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 26/01/2012 consta dels dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 30/01/2012 consta dels dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 02/02/2012 consta dels dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

 S'ha modificat el Quadre de Característiques amb data 13/01/2012 en relació a l'apartat 2 "Objecte del contracte" punt C, amb la inclusió del CPA corresponent als 7 lots i també en l'apartat 3 "Pressupost del contracte" punt E, amb la correcció dels dos tipus d'IVA -8% -18% (segons producte)-   


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 11:36h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 11:43h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 11:44h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 11:44h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 11:45h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 11:46h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/01/2012 11:09h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/01/2012 11:12h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/01/2012 11:25h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/01/2012 14:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/01/2012 07:35h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/01/2012 07:42h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/01/2012 07:46h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2012 15:27h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/01/2012 09:02h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/01/2012 15:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/02/2012 14:37h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/06/2012 12:43h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/08/2012 06:37h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/08/2012 07:37h

HSJD 2/11

Descripció: Subministrament i instal.lació de mobiliari general per a l’ampliació de les urgències i consultes externes de l’Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat.
Import: 636.883,20 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 08/02/2012 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

LLoc: Hospital Sant Joan de Déu - Carrer Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de LLobregat

Data: 24 de febrer del 2012 a les 12.00 hores

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

LLoc: Hospital Sant Joan de Déu - Carrer Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de LLobregat

Data: 4 de maig del 2012 a les 12.00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

El pròxim dia 19 de gener del 2012 a les 9hores, es convoca visita a l’Hospital Sant Joan de Déu a l’entrada de l’Edifici Docent.

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 13/01/2012 consten els dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 18/01/2012 consten els dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Plànols" amb data 18/01/2012 consten els Plànols en format Autocad.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 19/01/2012 consten els dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Plànols" amb data 23/01/2012 consten els plànols i els colors de les parets.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 24/01/2012 consten els dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 27/01/2012 consten els dubtes plantejats.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 31/01/2012 consten els dubtes plantejats

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 03/02/2012 consten els dubtes plantejats

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 06/02/2012 consten els dubtes plantejats

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" amb data 07/02/2012 consten els dubtes plantejats

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 10:39h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 10:41h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 10:42h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 10:43h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 10:43h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 10:44h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 10:45h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2012 10:46h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/01/2012 11:09h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/01/2012 11:21h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/01/2012 08:07h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/01/2012 08:15h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/01/2012 09:27h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/01/2012 08:42h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2012 07:45h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/01/2012 08:46h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/01/2012 12:50h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/01/2012 14:57h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/02/2012 10:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/02/2012 15:36h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/02/2012 12:52h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/07/2012 12:47h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2012 07:05h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2012 07:06h

HSJD 1/11

Descripció: Subministrament, instal•lació, configuració i posada en marxa dels sistemes de comunicació de veus i dades per l’Hospital Sant Joan de Déu
Import: 390.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 24/01/2012 14:00h
Apertura pública:

 Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 8 de febrer de 2012

Hora: 11 hores.

 

 

NOTA IMPORTANT:

Es convoca reunió el dia 20 de gener del 2012 a les 11 hores en el  Hall del Edifici Principal:

 Hospital Sant Joan de Déu,

Passeig Sant Joan de Déu nº 2,

08950 Esplugues de Llobregat,

 

Molt Important : Confirmar Assistència al Tel. 93 253 18 22 (Sacac)

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 18/01/2012 constan els dubtes plantejats

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 23/01/2012 constan els dubtes plantejats a la reunió del dia 20/01/2012

 

 

Obertura Económica SOBRE C :

Entitat: Hospital Sant Joan de Déu

Domicili:  carrer Sant Joan de Déu, 2

Localitat i codi postal:  08950 Esplugues de Llobregat

Data: 16 de març de 2012  Hora: 12.30 hores 

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2011 11:47h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2011 11:49h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2011 11:50h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2011 11:50h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2011 11:54h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/12/2011 12:01h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/12/2011 14:15h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/12/2011 12:49h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/01/2012 12:31h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/01/2012 14:31h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2012 07:39h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/04/2012 09:49h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/07/2012 06:54h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/07/2012 06:57h

Localització del centre

Adreça: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat
Telèfon: 93 253 21 00
Fax: 93 203 39 59

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals