Productes

El SACAC assisteix els centres que ho sol·licitin en la contractació de serveis, subministraments, equipaments i obres.

 

  • Contractació de serveis assistencials

Proves especials de laboratori
RMN, TAC, MN, etc.   

  • Contractació de serveis no assistencials

Gestió de residus
Cuina/Cafeteria
Control/Vigilància
Bugaderia
Manteniment integral
Manteniment d’electromedicina
Neteja
Gestió fotocopiadores
Explotació TV i Telefonia
Lloguer d'espai per botigues
Missatgeria
Arxiu d’històries clíniques
Transport adaptat
Telecomunicacions   

  • Consultoria i assistència

 

  • Contractació d’inversions

Equipament mèdic
Equipament no mèdic
Obres i projectes

  • Contractació de subministraments

Material fungible
Energia/Combustible
Pròtesis
Gasos medicinals

Productes
Eines personals