Notícies > Les persones són l’eix central del Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària
 
08/ 05/ 2014

Les persones són l’eix central del Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària

 “Les persones són l’eix central del nou model d’atenció social i sanitària,

que garantirà la continuïtat assistencial i integrada per respondre a les seves necessitats”

 

La Comissió de Gestió Social del CSC, que va tenir lloc a la seva seu el 6 de maig, ha servit per presentar el Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària (PIAISS) de la mà del seu director,  Albert Ledesma, i de la seva codirectora, Ester Sarquella. L’acte ha comptat amb la presència de José Augusto García Navarro, director general del CSC, i de Manel Valls, coordinador de la Comissió de Gestió Social.   

Albert Ledesma ha exposat els principals objectius i línies estratègiques del PIAISS, que són “promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària, pensat per garantir la continuïtat assistencial i integrada, centrat en les persones i eficaç a l’hora de donar resposta a les seves necessitats. Amb aquest objectiu, el PIAISS afavoreix la coordinació entre el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família, que treballen de manera conjunta contemplant les necessitats socials i sanitàries dels malalts complexos o en risc de complexitat”.

D’aquesta manera, el nou pla interdepartamental, amb la implicació de les conselleries de Salut i de Benestar Social i Família, i que depèn de Presidència, farà créixer progressivament l’atenció en domicilis i residències, una qüestió “imprescindible”, segons Ledesma, “perquè és impossible mantenir les actuals taxes d’hospitalització” i ha insistit en que el nou pla no té dimensió executiva, sinó de catalització d’accions de tercers.

L’origen del PIAISS és, en paraules de Ledesma, “l’evolució del programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Després d’un primer acord de govern el setembre del 2013, continua endavant amb la participació del Departament de Benestar Social i Família i del Departament de Salut amb l’aprovació final el passat mes de febrer. Tot just avui, s’ha aprovat el full de ruta. I és una aposta ferma per part del govern, fruit d’un complex esforç de totes les parts implicades per arribar al consens final”.

Aquest ambiciós Pla és “apassionant, però de complicada execució i suposa una aposta molt seriosa del Govern”. En aquest sentit, ha destacat la “necessitat i la urgència de la seva aplicació, ja que si no es duu a terme, fracassarem. El seu desenvolupament és bàsic pel número de pacients que estan en situació de complexitat social i sanitària a tots els dispositius assistencials, el qual augmentarà en els propers anys. Per això, és totalment necessari identificar conjuntament i avaluar de manera integral la població que té o que en un futur tindrà necessitats d’atenció social i sanitària”.

L’equip del PIAISS està format per 6 persones: 3 d’elles provinents del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i la resta de l’àrea de serveis socials, amb el suport dels professionals de Gerència de Benestar Social i Família, que estan en procés d’incorporació.

Una de les principals eines per a la identificació i avaluació conjunta de cada pacient és “la creació d’una història clínica compartida, social i sanitària. És totalment necessari compartir sistemes d’informació entre tots els dispositius assistencials implicats a través de les TIC”, afirma Ledesma. Està previst que, a Barcelona, les dades dels sistemes informàtics es puguin compartir a partir del proper mes de juliol.

Per la seva banda, Ester Sarquella ha destacat “el caràcter territorial d’aquest nou pla. De fet, és el govern local, en la majoria dels territoris, està liderant el projecte. Això és bàsic, ja que estan en contacte directe amb la ciutadania i coneixen les seves necessitats”. A això, Ledesma, ha afegit que “la provisió de determinats serveis socials només pot estar en mans del món local”.

Pel que fa a les principals línies estratègiques del PIAISS, se n’han destacat el disseny del model d’atenció integrada i d’una cartera comuna de serveis, el disseny i implementació d’atenció 7x24, l’optimització d’actius professionals i els seus rols, la definició i identificació de la població diana i un major grau d’integració de la teleassistència i el servei de 061, a més de l’optimització de serveis d’atenció domiciliària i programes d’ajudes tècniques, l’accés a serveis socials bàsics i als programes d’ajudes ortoprotèsiques. L’adequació i ordenació de la llarga estada sociosanitària i salut mental és també un punt molt important, i també l’ordenació de l’atenció dels centres residencials.

Està previst que, al llarg dels propers mesos, el pla s’apliqui a tota Lleida i, actualment, ja s’està treballant a Barcelona, a bona part de Girona i a 7 municipis del Baix Llobregat. La seva posada en marxa també implicarà, segons Ester Sarquella, “generar entorns d’expertesa i grups de treball i, per tant, la necessitat d’una participació activa per part dels professionals”.

Per concloure, Albert Ledesma ha insistit en “la innovació en l’abordatge poblacional que suposa el PIAISS” i ha destacat “la necessitat d’una visió comuna de les dues conselleries, i la participació del món local, que ens permetrà continuar avançant. L’aplicació d’aquest nou pla és complicada i implicarà, probablement, canvis normatius i estructurals, però és l’única via per assolir la sostenibilitat”. 

 
Eines personals